Home » ŽIVOT VENKU » PRÁVNÍ PORADNY » Sociálně právní poradna Centrum (zdarma), Praha

Sociálně právní poradna Centrum (zdarma), Praha

Právní poradna je odborná poradenská služba poskytovaná Centrem sociálních služeb Praha, a to zejména občanům v obtížných životních situacích a klientům ostatních sociálních poraden.

Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Role poradny je významná zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace, jako jsou např. osoby sociálně handicapované, senioři, osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, ale také blízcí a příbuzní uvedených osob.


Právní poradenství v nepříznivých životních a sociálních situacích, a to zejména z hlediska občanského a rodinného práva. V rámci tohoto úkolu poradna přispívá k tomu, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby.

Obecný popis základní poskytované služby sociální poradny je poskytovat rady, informace, podporovat klienty při hledání řešení jejich složitých životních situací. Odborné sociální poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé či nejasné sociální situaci. V rámci tohoto úkolu poradna přispívá k tomu, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností zajistit účinně své oprávněné potřeby. Prostřednictvím svých služeb působí preventivně proti sociálně patologickým jevům a pomáhá zmírňovat negativní dopad sociálně nepříznivých jevů či chování.

Kompletní informace, kontakty a provozní dobu najdete na webu Centra sociálních služeb.

Comments are closed.