Home » ŽIVOT VE VĚZENÍ » NÁVŠTĚVY » Pravidla návštěv odsouzených

Pravidla návštěv odsouzených

jail-831270_1920Kdy se na návštěvu dostavit

určitě nenechávejte dobu příjezdu do věznice na poslední minuty před návštěvou. Doporučuje se přijet alespoň 45 – 60 minut před stanovenou dobou návštěvy. Kromě dokladu a drobných na automaty, kde si můžete kupovat po dobu návštěvy kávu a nápoje z automatů, do věznice nic nenoste.
Vstup do prostor věznice se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti, vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií.

Při vstupu

projdete prohlídkou stejným způsobem, jako na letišti, takže Vás čeká sundání pásků, bot, náramků, hodinek a všeho, co je z kovu a bude v rámu pískat. Bundy projedou rtg pásem, takže i z kapes vše vyndejte a nechte si to ve skřínce v čekárně.

Četnost návštěv a jejich pravidla

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce, které bývají stanoveny ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Návštěvy odsouzených probíhají v místnostech k tomu určených.
Maximální počet osob je 4 včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice povolit častěji i mimo určené termíny.
Ve výjimečných případech může ředitel věznice povolit odsouzenému návštěvu jiných, než blízkých osob.
Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.
Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.
Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně.

Co se nesmí

Nesmějí se předávat peníze, dopisy, jídlo nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice. Vězeňská služba může návštěvu přerušit nebo ukončit, pokud odsouzený nebo jeho návštěvníci porušují pořádek nebo bezpečnost věznice.

Podrobnější informace najdete na webu Vězeňské služby.

Post Tag With :

Comments are closed.