Home » ŽIVOT VENKU » PSYCHICKÁ OPORA » Psychologická poradna (zdarma), Praha, 9 míst

Psychologická poradna (zdarma), Praha, 9 míst

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy provozuje Centrum sociálních služeb Praha. Většina klientů sem přichází se vztahovmi či osobními nesnázemi. Pozor, provoz není nonstop, je nutné se objednat telefonicky předem. Poradna je bezplatná a můžete vystupovat i anonymně. Můžete si také vybrat jinou lokalitu, než ve které bydlíte. Poraden je 9, všechny v Praze. Ve všech pracují odborníci a získáte zde další potřebné kontakty.

V části webu nazvané SEZNAMY najdete všechny poradny přímo zakreslené do mapy.
P
odrobnější informace (telefon a provozní dobu) získáte, pokud kliknete na název jednotlivých míst.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze poskytuje své služby nepřetržitě od r. 1967. Za dobu její existence ji vyhledalo bezmála 180 000 klientů a uskutečnil se zhruba 1 000 000 konzultací. V současné době má poradna v Praze 9 pracovišť v různých městských částech. Pracuje v ní cca 25 odborníků, převážně psychologů. Tým doplňují sociální pracovnice a externě spolupracují právníci a psychiatr.

Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí.

Druhy služeb:

 • sociálněprávní poradenství,
 • psychologické poradenství,
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa),
 • oddělení rodinné mediace a podpory rodinných kompetencí. Poskytuje odbornou mediaci především ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem; zároveň může v indikovaných případech nabídnout i asistovaný styk dětí s rodiči. Zájemci se mohou obrátit přímo na vedoucí tohoto oddělení, PhDr. Danu Žáčkovou – viz pracoviště poradny Táboritská

Nejčastější problémy, s nimiž lidé do poradny přicházejí:

 • nedorozumění a hádky,
 • odcizení ve vztahu,
 • rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí,
 • vyrovnávání se s opuštěním partnerem,
 • sociálně právní problémy rodiny,
 • problémy soužití více generací,
 • vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi,
 • podezření na nevěru, odhalení nevěry a žárlivost,
 • nesoulad povah a zájmů,
 • volba životního partnera,
 • rodičovská bezradnost při výchově dětí,
 • problémy vztahů v rodinných firmách,
 • a řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů.

Poradna patří mezi nízkoprahová zařízení:

 • služby poradny jsou bezplatné (viz Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.),
 • k návštěvě není třeba doporučení,
 • chcete-li, můžete vystupovat anonymně,
 • můžete k nám přijít odkudkoli, místo vašeho bydliště není rozhodující,
 • můžete navštívit kterékoli pracoviště – máte právo svobodné volby konzultanta (k jeho omezení může dojít jen s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých pracovníků),
 • můžete přijít sám/a, přítomnost dalšího člena rodiny není nezbytná; řadu problémů se daří zvládnout i bez ní.

Všechny informace: http://www.csspraha.cz/24831-poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy

Comments are closed.