Home » ŽIVOT VE VĚZENÍ » PŘED NÁSTUPEM » Na co se připravit, než nastoupí do vězení

Na co se připravit, než nastoupí do vězení

censorship-610101_1920Obtížných situací, do kterých se můžete dostat díky nepřítomnosti manžela / přítele, je mnoho. Samozřejmě záleží na délce trestu, ale obecně se vyplatí být připravená na vše. Pokud je manžel / přítel odsouzen do vězení, kam nastoupí až po nabytí plné moci rozsudku, máte cca tři měsíce na zařízení nejdůležitějších věcí. Nedoporučuju je moc odkládat, protože nakonec zjistíte, že toho času zase tolik není…

Plné moci

Určitě je vhodné zařídit si univerzální plnou moc na manipulace s: bytem / domem / chatou, autem, bankovním účtem, půjčkou, hypotékou, daněmi, telefonním operátorem, prostě vším, co je napsáno na něj, případně na vás oba, abyste s tím mohla v případě nouze manipulovat sama. Samozřejmě Plnou moc je dobré mít v několika kopiích. Všechny musí mít ověřené podpisy buď u notáře nebo kdekoli na Czech-pointu.

Banka

zařídit, abyste měla přístup k jeho účtu a možnost s ním manipulovat, jinak se vám stane, že vám začne narůstat dluh z nezaplacené platby a vy o tom nebudete mít ani tušení.

Pošta

zařídit si „Oprávnění zmocněnce“, abyste mohla vyzvedávat jeho poštu.

Telefon

má-li partner tarif, před nástupem jeho telefon nechce převést na minimální tarif u jeho operátora.

Kreditní karta

Narazila jsem na to, že mi v obchodě nedovolili uhradit nákup jeho kreditní kartou a prodavačka mne podezřívala z toho, že je karta odcizená. Nestává se to často, ale je lepší neriskovat. Pokud budete v době jeho nepřítomnosti potřebovat provádět platby z jeho účtu, nechte si k němu udělat vlastní kartu.

Finanční úřad, živnostenský úřad, ČSSZ, Datová schránka a všechno, spojené s podnikáním

Podnikal před nástupem? U fyzických osob – podnikatelů je třeba osobně, nebo písemně doporučenou poštou informovat o jeho nástupu Finanční úřad, Živnostenský úřad, Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu. Ideální je živnost „uspat“ a zařídit podání daňového přiznání za příslušný rok (část roku) v odpovídajícím termínu, jinak se po návratu z vězení můžete dočkat řady zbytečných nepříjemností.

U právnických osob je třeba zajistit, aby za firmu mohl v partnerově nepřítomnosti jednat ve všech potřebných věcech zmocněnec, který ponese odpovědnost za všechno, co se v té době odehraje. Způsobů je několik – pro vás je podstatné, aby se nezapomnělo situaci řešit včas.

Zdravotní pojišťovna

 

Pojistky

Pokud máte uzavřenou životní pojistku, důchodové pojištění nebo podobné dlouhodobé finanční závazky, nezapomeňte dohlédnou na to, aby v době nepřítomnosti partnera byl k dispozici dostatek prostředků k jejich hrazení.  Pokud si nejste jisti, včas zařiďte jejich dočasné pozastavení /přerušení.

 

 

Comments are closed.