Home » ŽIVOT VENKU » BYDLENÍ » Azylový dům pro matky s dětmi (Praha)

Azylový dům pro matky s dětmi (Praha)

Když je úplně nejhůř a vypadá to, že se i s dítětem octnete na ulici, stále existuje řešení – můžete se obrátit na Azylový dům. Nejde o dlouhodobý scénář, ale rychlou výpomoc v nouzi.


Posláním Azylového domu pro matky s dětmi je pomoci matkám s dětmi v překlenutí krizové životní situace ohrožující fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Telefon: 734354203 (jen v pracovní dny od 8.00 do 16.00)

Poskytuje:

druh služby: azylový dům pro matky s dětmi,
kapacita: 9 ubytovacích jednotek (maximální počet 9 matek s dětmi)

V čem může pomoci:

  • pokračovat v plnohodnotných stránkách dosavadního života tak, aby tento život byl udržitelný i nadále,
  • nastartovat a obnovit takové životní podmínky, které umožní společensky akceptovatelný způsob života rodiny.

Co nabízí:

Na základě písemné smlouvy o poskytnutí služby na dobu určitou, v maximální délce 12 měsíců, poskytujeme základní sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů uživatelek, pomoc při obstarávání některých osobních záležitostí. Při pravidelných setkáních sestaví uživatelka s klíčovým sociálním pracovníkem individuální plán změny dosavadní nepříznivé sociální situace, na které budou poté spolupracovat.
Uživatelka má přidělenou zařízenou bytovou jednotku 1+0, vybavenou kuchyňským koutem. Zde je uživatelce umožněna příprava vlastní stravy. Každá ubytovací jednotka disponuje koupelnou a WC.

Poplatek za služby:

poplatek za poskytování sociální služby činí: 80,-Kč dospělá osoba/1den, 50,- Kč dítě/1den.
při nástupu do azylového domu je vybírána vratná „záloha na krytí škody“ ve výši 500,- Kč.
za jedno použití automatické pračky v prádelně azylového domu uhradí uživatelka sociální služby 20,- Kč (nezahrnuje prací prostředek).

Dopravní spojení – MHD

ze stanice metra „A“ Skalka busem 177 na zastávku Sídliště Zahradní Město,
busem 195, 138 na zastávku Centrum Zahradní Město.

Všechny potřebné informace:
http://www.csspraha.cz/24819-azylovy-dum-pro-matky-s-detmi

Comments are closed.